Varausehdot ja tietosuojaseloste

Varausehdot

KULUTTAJIEN EHDOT

Seuraavia ehtoja sovelletaan majoituspalveluihin, joita Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry tarjoaa ja toimittaa vuoden ympäri.

KAUPALLISET EHDOT

Palvelut ja hinnat:

Hinnat ja palvelut, jotka Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry tarjoaa, esitetään kunkin majoituksen esittelysivulla. Annetut hinnat sisältävät arvonlisäveron Suomen verolain ja -määräysten mukaisesti. Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry pidättää oikeuden muuttaa hintoja, jos kustannuksia odotetaan odottamatta nousevan (mukaan lukien verot, polttoaineiden hinnat jne., mutta kuitenkaan niihin rajoittumatta).

Varaus:

Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry:n vastaanottaman varauksen katsotaan olevan vahvistettu, kun Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry lähettää varausvahvistuksen kuluttajalle. Maksuvaihtoehdot esitetään verkkosivuillamme varauksen yhteydessä tai paikan päällä tehtyjen varausten yhteydessä ja varausprosessin aikana.

Peruutusehdot:

Peruutus on tehtävä viimeistään 14 päivää ennen saapumista palautuksen saamiseksi. Asiakkaat saavat täyden hyvityksen tai hyvityksen 14 päivän irtisanomisilmoituksella. Jos majoituksen alkamiseen on alle 14 päivää mutta yli 7 päivää, peruutusmaksu on 20€. Asiakas saa 50% hyvityksen peruutuksesta alle 7 vuorokauden mutta vähintään 48h ennen majoituksen alkua. Jos peruutus tehdään alle 48 tuntia aloitusajasta tai ei saavu paikalle sovitusti, hänelle ei palauteta rahoja.

Asiakkaat saavat myös täyden hyvityksen Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry:n peruuttaessa säästä tai muista odottamattomista olosuhteista johtuen. Peruutus tulee aina suorittaa kirjallisesti. Mikäli kuluttaja ei saavu paikalle sovitusti, on hän velvoitettu kuitenkin maksamaan varaamansa palvelu.

YLEISET EHDOT

Määritelmät

Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry tarjoaa majoitustiloja Pasmajärvellä, Kolarin kunnassa.

”Kuluttaja” on henkilö, joka on toimittanut tilauksen tai muuten vahvistanut varauksen palveluntarjoajalle. Epäilyjen välttämiseksi yritys, yhteisö tai yhteisö ei ole henkilö. jäljempänä kukin yksin ”taho” ja yhdessä ”osapuolet”.

”Tilaus” on kirjallisessa muodossa oleva asiakirja, jonka kuluttaja toimittaa tarjoajalle varauksen tekemiseen. ”Tilauksen vahvistus” on palveluntarjoajan kuluttajalle lähettämä asiakirja, joka sisältää palveluiden hinnat ja tekniset tiedot ja vahvistaa tilattujen palvelujen saatavuuden.

Palvelun kieli

Ohjauksessa ja kaikkien palveluiden aikana käytettävä kieli on suomi ja englanti, ellei toisin mainita tai sovita.

Vastuu

Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry:n on majoituspalveluita tarjotessaan yleinen vastuu kiinteistön yleisestä kunnosta ja palvelukuvauksessa mainittujen palveluiden tarjonnasta.

Ylivoimainen este (Force Majeur)

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään laiminlyönnistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä  (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, sota, lakko, sää, lumen puute tai muu luonnollinen tila jne.). Jos havaitaan ylivoimainen este, osapuolen on ilmoitettava siitä viipymättä toiselle sopimuspuolelle ja pidettävä toiselle osapuolelle tiedossa täydelliset olosuhteet force majeure -olosuhteiden jatkumisesta ja kaikista olosuhteiden muutoksista, kun tällainen ylivoimainen este tapahtuu. Ylivoimaisen esteen ollessa kyseessä osapuolten on myös toteutettava kaikki käytettävissä olevat kohtuulliset toimenpiteet minimoidakseen ylivoimaisen esteen vaikutukset tämän sopimussuhteen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen.

Sovellettava laki ja toimivalta

Näitä ehtoja säännellään ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista tällaiseen vaatimukseen liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset. Lapin Käräjäoikeus on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin joka on sijoitettu Rovaniemelle, ja jota hyödynnämme riitatilanteessa.

Ositettavuus

Jos jotakin näiden ehtojen osaa, termiä tai määräystä pidetään osittain tai kokonaan kelpaamattomana, laittomana tai täytäntöönpanokelvottomana, näiden muiden ehtojen, osittain tai jäljellä olevien ehtojen pätevyys tai täytäntöönpanokelpoisuus pysyy täysimääräisesti voimassa.

Tietosuojakäytäntö

Myyjän asiakas-, kumppanuus- ja markkinointitietoja koskeva tietosuojakäytäntö löytyy tietosuojaselosteestamme.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry
Nuottavaarantie 55
95860 Pasmajärvi
info@pasmajarvi.fi
+358400833354
Y-tunnus 2896552-5

2. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Tietosuoja-asioissa
voidaan ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan:
Janne Pasma
janne@louru.fi
+358 400 833 354

3. Rekisterin nimi

Pasmajärven maa- ja kotitalousseura ry käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa https://pasmajarvi.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi ja
esitettävään uudelleenmarkkinointiin.

Tarjouspyynnön välittäminen rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat, työntekijät.

Verkkosivun käyttäjätiedot: Alkuosa IP (Internet Protocol)-osoitteesta,
evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

–  Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

–  sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, aihe.

Tietoja käsittelee yhdistyksen. Työntekijöillä ei ole pääsyä
muuna kuin työaikana asiakastietoihin. Työntekijät on perehdytetty
toimimaan tietosuojalain määritelmien mukaisesti.

Vastaanotamme kolmannen osapuolen kautta ainoastaan asiakasmääriä, eikä
tiedoissa määritellä asiakkaiden henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen
aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät
täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia.
Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen
käsittelijöille (Google).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen
käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics
kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös
ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9. Suojaus

Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta
henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat
suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä
ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin.
Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL).

10. Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin
tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä
tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen
hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä
taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Oikeus tietojenoikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen “Oikeus tulla unohdetuksi”

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Vastustamisoikeus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekistöidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle
sähköpostitse.

12. Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data
poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden
kuluttua.
Yhteydenottoja säilytetään enitään vuosi, jonka
jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai
asetuksen mukaista käsittelyperustetta.

13. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty 2.8.2021.